Astra-Seminar in Gdańsk, 18 December 2007

This seminar presented the final results of the ASTRA Project for the Gdańsk region. The language of the seminar was Polish. Therefore the programme and the presentations below are in Polish as well.

Program

10.00-10.10Powitanie Gości
10.10-10.40Klimat zmienia si ę równie ż w Gda ńsku - czy jesteśmy przygotowani? Prezentacja wyników projektu ASTRA "Kierunki rozwoju i strategie adaptacyjne dotyczące zmian klimatycznych w regionie Morza Ba łtyckiego" Dorota Kaulbarsz, Zbigniew Kordalski, Pa ństwowy Instytut Geologiczny
10.40-11.00Zagro żenie powodzią i erozją morską w warunkach zmiany klimatu a podejmowanie decyzji w obszarze przybrze żnym Andrzej Cieślak, Urząd Morski, Gdynia
11.00-11.20Przerwa na kaw ę
11.20-11.40Zagro żenia dla Gda ńska związane ze zmianami klimatycznymi Piotr Krai ński, Biuro Rozwoju Gda ńska
11.40-12.00Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze Trzech zlewni: Martwej Wis ły, Redy oraz zlewni po ło żonej mi ędzy nimi Marcin Jacewicz, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
12.00-12.30Dyskusja
12.30-14.00Lunch (kontynuacja dyskusji w kuluarach)

 

 © GTK, 2008